Termeni si conditii

Ne bucuram ca ati ales Socio.md. Va rugam sa cititi cu atenţie acest document iar apoi sa reveniti la promotiile socio. Site-ul Socio.md este proprietatea exclusiva a Talioi VIT SRL.

1.Informaţii generale
Acest document „Termeni și condiții” definește termenii generali, regulile de manieră electronică a serviciilor oferite/prestate prin intermediul site-ului Socio.md. Folosirea paginii web Socio.md implică acceptarea Termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora.
Administratorul paginii web Socio.md își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi la necesitate, iar clienții/utilizatorii vor primi o notificare pe email. Cea mai recentă versiune poate fi accesată chiar pe această pagină.
Accesul sau vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, și implică acceptul explicit al Dvs cu privire la acestea și respective reprezintă înțelegerea dintre părți.
Selectarea unei reduceri/oferte de pe pagina web Socio.md implică acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile acestui site. În momentul efectuării unei comenzi online pe site-ul Socio.md, clientul declară că a luat cunoștință și este de acord cu cele menționate mai sus, declară și garantează că are peste 18 ani, sau în situația în care este minor utilizează această pagină website-ul însoțit de un părinte sau tutore. Acceptarea acestor termeni și condiții dă naștere unui veritabil contract între părți, făcând aplicabile clauzele Codului Civil privind comerțul în aceste situații.
Relația dintre părți este guvernată de următoarele acte normative:
LEGEA Nr. 105 din  13.03.2003 privind protecția consumatorilor. Publicată: 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126-131     art Nr : 507     Data intrării în vigoare: 28.10.2003.
LEGEA Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal Publicată: 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 492     Data intrării în vigoare: 14.04.2012.
LEGEA Nr. 139 din  02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe Publicată: 01.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 191-193     art Nr : 630     Data intrării în vigoare: 01.01.2011.
LEGEA Nr. 284 din  22.07.2004 privind comerțul electronic Publicată: 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138-146     art Nr : 741     Data intrării în vigoare : 14.11.2004
Socio.md garantează în interesul personal al utilizatorului, acces limitat pentru obținerea reducerilor online și informare, însă nu-i conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial ori integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, în scopuri comerciale sau de a exploata această pagină în orice altă manieră fără acordul prealabil scris al administratorului.
Conținutul integral al site-ului Socio.md - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date - este proprietatea Socio.md și a partenerilor/furnizorilor săi și este protejat de legislația Republicii Moldova și anume Legea Nr.139 din  02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Utilizarea fără acordul administratorului Socio.md a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.
Domeniul Socio.md este deținut în exclusivitate de către Talioi VIT S.R.L., iar folosirea acestei mărci, a domeniului său, a numelor de comercializare, siglelor și emblemelor, în forma directă sau "camuflată" (de tipul meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă este interzisă și se pedepsește conform legii.
Ofertele prezentate pe pagina web Socio.md sunt postate de Talioi VIT S.R.L., în baza unui contract încheiat cu partenerii ofertanți. Condițiile ofertei/reducerii postate pentru produse și servicii pot fi schimbate oricând. Astfel e necesar să verificați informația finală de pe posterul Companiei ofertante înainte de a accesa reducerea selectată.
Administratorul site-ului Socio.md își rezervă dreptul de a refuza servicii, de a anula reduceri/oferte, fără nicio limitare, dacă consideră ca prin comportamentul clientului/utilizatorului se încalcă legislația în vigoare sau prejudiciază interesele acestui site.
În situația în care o ofertă sau o reducere pentru un produs sau serviciu, a fost postată cu date eronate sau cu informații incorecte din cauza unor erori de tipar, v-om avea dreptul de a refuza sau anula orice reducere plasată pentru produsele și serviciile care prezinta astfel de greșeli/omisiuni, chiar dacă aceasta a fost deja accesată de dvs.
Părțile sunt de acord ca prezentul acord să fie supus legislației Republicii Moldova, iar litigiile apărute ce decurg din interpretarea prezentului acord vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar daca acest lucru nu va fi posibil, toate probele vor fi prezentate instanțelor competente ale Republicii Moldova. Părțile sunt de acord ca instanțele ce vor soluționa litigiul să fie cele din mun. Chișinău.
Termenii și condițiile pot fi modificate oricând, clientul/utilizatorul fiind informat în prealabil printr-o notificare expediată pe email, sau printr-un aviz postat pe pagina web. Orice modificare este considerată acceptată și nu poate fi contestată, dacă clienții/utilizatorii și partenerii/furnizorii nu au contactat administratorul pentru a înainta anumite pretenții sau obiecții. Astfel ei au obligația periodic de a verifica termenii și condițiile pentru a fi informați cu eventualele modificări.
2. Noțiuni utilizate de site-ul Socio.md
Administratorul site-ului Socio.md utilizează următoarele noțiuni de bază după cum urmează:
Bunuri și servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în reducerile/ofertele postate, care urmează a fi furnizate de către Partener, clientului/utilizatorului, ca urmare a contractului încheiat între Socio.md și Partener.
Client/Utilizator - orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specificate pe site din compartimentul Termeni și condiții.
Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Partener și client/utilizator prin care cel din urmă transmite ofertantului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a obține reducerea/oferta la bunurile și serviciile postate pe site.
Comunicare comercială - orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, bunuri și servicii, imaginea, numele ori denumirea, Compania sau emblema Socio.md sau ale unui Partener, ca de exemplu, comunicări de tip newsletter, astfel cum apare definit în prezentul Document, comunicări prin mesagerie, semnificând orice formă de comunicare ce implică folosirea numărului de telefon, SMS sau altă platformă social media sau orice fel de altă formă de comunicare, această enumerare ne fiind limitativă.
Document - prezentul act ce conține Termene și Condiții ale site-ului Socio.md.
Newsletter - mijloc de informare zilnică sau periodică, exclusiv electronic, respectiv transmis doar prin e-mail sau SMS, cu privire la reducerile/ofertele la bunurile și serviciile postate pe Socio.md într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Socio.md cu privire la informațiile conținute de acesta.
Partener - reprezintă o Companie/Societate/Organizație care prin intermediul platformei Socio.md prezintă clienților/utilizatorilor site-ului reducerile/ofertele la serviciile sau produsele sale în baza unui contract încheiat între părți.
Serviciul - înseamnă orice serviciu oferit/prestat prin intermediul Site-ului, sau orice modul sau componentă a acestuia, inclusiv cele oferite prin intermediul Facebook sau altă rețea de socializare.
Site, pagină web - domeniul Socio.md.
Vizitator- orice persoană fizică, sau juridică care accesează pagina web Socio.md fără a fi înregistrată.
Termeni și condiții - prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului, prin care se stabilește, care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul acestuia.
3. Drepturile asupra conținutului Site-ului Socio.md
Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de către clienți/utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere, prin comunicări comerciale sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin Administratorului Socio.md și partenerilor săi și reprezintă conținutul site-ului.
Prin derogarea de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului site-ului sau partenerilor săi acele materiale, pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, informațiile furnizate clienților/utilizatorilor, sau opiniile și comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului față de materialele de orice fel postate pe site sau față de conținutul site-ului în general.
Clientul/utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra site-ului, conținutul acestuia, serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea lor.
Conținutul site-ului, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, cu excepția situației în care serviciul este destinat unui alt scop. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Socio.md.
Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei pagini web sau a oricărei părți a acesteia efectuate în alte scopuri decât cel personal.
Administratorul site-ului Socio.md își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană sau entitate, care încalcă prevederile de mai sus.
Orice persoană care expediază informații sau materiale către site, își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații sau materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice fel a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului site-ului Socio.md, ci numai răspunderea persoanelor respective.
Clienții/utilizatorii acceptă că orice informație postată pe site nu este și nu poate fi considerată drept ofertă de produs sau serviciu, venind din partea Administratorului Socio.md.
Este interzisă folosirea acestui site, a conținutului acestuia, a oricărui serviciu, facilitate oferită de către site în scopuri comerciale, de exemplu pentru a recruta angajați de către angajatori, pentru oferte de servicii de către angajatori, dar fără a se limita la acestea, fără acordul scris al Administratorului site-ului.
Clienții/utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Socio.md nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului, inclusiv dar fără a se limita la veridicitatea și corectitudinea informațiilor și datelor oferite de clienți/utilizatori pe site, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestora.
Se interzice postarea pe Socio.md a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, care au un limbaj licenţios, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste sau care ar putea discrimina orice persoană indiferent de modalitate, sau care ar încălca oricare alte drepturi și libertăți ale omului conform legislației în vigoare.
La înregistrarea pe site-ul Socio.md, cât și la accesarea și utilizarea platformei, clienții/utilizatorii se obligă să furnizeze doar date și informații valide, valabile, exacte, veridice și corecte în scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul site-ului.
Clienții/utilizatorii acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a prevederilor din Termeni și condiții, Administratorul Socio.md va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului client/utilizator la orice serviciu al site-ului, ori pentru nepublicarea a oricărui conținut expediat de client/utilizator în vederea postării către site, ori pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de acesta, sau pentru anularea contului clientului/utilizatorului de pe Socio.md, fără a informa în prealabil clientul/utilizatorul respectiv.
Pagina web Socio.md oferă spațiu pentru postarea reducerilor/ofertelor, iar clienții/utilizatorii/partenerii acceptă că site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postează pe site, indiferent de forma și partea în care apar, de utilizarea acestora, de accesarea și utilizarea serviciului și a oricăror facilități oferite pe site și pentru orice efecte juridice sau comerciale derivând din acestea.
Cererile de utilizare a conținutului site-ului Socio.md în orice alt scop decât cel personal pot fi făcute la adresa de email support@socio.md, cu mențiunea "Pentru Administratorul Socio.md" sau prin oricare dintre modalitățile indicate la datele de contact ale site-ului.
4.Termeni privind utilizarea sait-ului Socio.md
Partenerul este singurul responsabil de conținutul ofertelor, de serviciile pe care el le va desfășura ca urmare a acestor oferte și de consecințele pe care aceste servicii le pot avea. În toate cazurile clientul/utilizatorul nu va putea invoca sau angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Socio.md pentru conținutul ofertelor sau pentru activitățile desfășurate în urma ofertelor Partenerului ori pentru consecințele de orice fel ale acestora.
Ofertantul își asumă integral răspunderea față de clienți/utilizatori pentru eventualele întârzieri, amânări, anulări sau defecte ale serviciilor/produselor care au fost postate ca oferte de reducere pe site, pentru derularea acestor servicii în condiții necorespunzătoare sau în alte condiții decât cele prevăzute în oferte sau în legislația în materie, precum și pentru orice restricții impuse serviciilor de terțe persoane implicate în organizarea sau furnizarea lor sau de autorități administrative, indiferent că pentru aceste servicii s-au făcut rezervări sau au existat doar simple intenții de participare la acestea.
Furnizorul/partenerul declară și garantează că deține toate drepturile (inclusiv drepturile de proprietate) și autorizările necesare comercializării produselor pe care le ofertează la reducere prin intermediul site-ului și își asumă întreaga răspundere pentru promovarea și punerea pe piață a acestora și este singurul responsabil în cazul în care se invocă încălcarea vreunui drept de proprietate intelectuală/industrială sau orice alt drept al unei terțe persoane fizice/juridice în legătură cu produsele respective sau cu informațiile, fotografiile aferente acestora.
Partenerul acordă Socio.md, o licență neexclusivă, nelimitată sau limitată în timp, cu titlu gratuit, nelimitată teritorial, pentru folosirea, reproducerea, afișarea, crearea unor opere derivate sau exploatarea în orice alt mod a numelui comercial, a mărcilor înregistrate și orice conținut transmis de Partener spre a fi afișat pe pagina web (informații, fotografii etc).
Socio.md nu poartă nicio răspundere pentru desfășurarea serviciilor la care se referă ofertele publicate pe site, sau pentru orice elemente legate de aceste servicii, de planificarea, organizarea sau conținutul lor. Socio.md nu deține niciun control asupra calității și siguranței serviciilor prestate de Partener/furnizor faţă de clienţi/utilizatori, și nu poate verifica sau monitoriza în niciun mod dacă serviciile desfășurate respectă prevederile legale, capacitatea și mijloacele de orice fel de care dispune Partenerul pentru a presta serviciile oferite prin oferte și pentru a-şi duce la îndeplinire angajamentele corespunzătoare ofertelor. Obligațiile Socio.md asumate potrivit prezentului regulament nu includ implementarea unui control asupra ofertelor postate pe site. Întreaga răspundere aparține Partenerului, din acest considerent Socio.md nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului și nici pentru utilizarea serviciilor oferite de Partener către clienți/utilizatori.
În cazurile de forță majoră Socio.md (operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi) este exonerată total de răspundere. Cazurile de forță majora includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Socio.md, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.
Cu referință la erorile și omisiunile ce țin de funcționalitatea tehnică a sait-ului Socio.md va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să rezolve, să corecteze cât mai repede posibil aceste defecțiuni.
Atât clienții/utilizatorii, cât și Partenerii/furnizorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despăgubească integral Socio.md (pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi) de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor judecătorești, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli de judecată, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a clientului/utilizatorului sau a Partenerului în legătură cu utilizarea paginii web Socio.md sau orice alt aspect în legătură cu sait-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
 
Socio.md tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.
Conform prevederilor Legii Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, publicată la 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175, art Nr : 492 şi intrată în vigoare la 14.04.2012., modificată și completată, Talioi VIT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Compania Talioi VIT SRL, adresa de corespondență fiind support@socio.md
2. Începând cu data de 01.08. 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: support@socio.md
3. Scopul colectării datelor este: informarea clienților/utilizatorilor privind situația contului lor de pe Socio.md, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.
4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, și detaliile privind reducerea/oferta selectată transmise către Facebook.
5. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.
6. Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont sau de obținere a reducerii selectate declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Talioi VIT SRL, și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial sau temporar de către Talioi VIT SRL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Talioi VIT SRL, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Talioi VIT SRL atât afiliaților săi, precum și altei/altor entități. Astfel, Talioi VIT SRL, poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul zilnic, săptămânal sau lunar, și poate trimite felicitări, sau alte mesaje speciale. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Legea Nr.133 din  08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal aplicată pe teritoriul Republicii Moldova.
7. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) vă va împiedica să obțineți o reducere/ofertă.
8. Socio.md nu promovează SPAM-ul. Orice client/utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul Socio.md poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.
9. De asemenea, Socio.md poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestora se face conform legislației în vigoare.
10. Datele Dvs cu caracter personal pot fi furnizate și către Poliţie, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
6. Lista drepturilor clienţilor/utilizatorilor paginii web Socio.md
În calitate de client/utilizator Socio.md, aveți următoarele drepturi:
Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale.
Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa.
Dreptul la ștergerea datelor personale - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
Dreptul la opoziție - vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita în scris ca respectivele date să fie transmise altui operator.
Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la organele abilitate ale Republicii Moldova.
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând în baza unei solicitări în scris. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
Prin citirea prezentelor “Termene și Condiții” a-ți luat cunoștință cu faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor Dvs garantate de legislația în vigoare. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor Dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de support@socio.md
Acești Termenii și condiții sunt disponibili în mod continuu și fără nicio plată de pe pagina web Socio.md într-un mod care permite utilizatorilor/clienților și partenerilor să salveze, să recupereze și să printeze la orice moment conținutul acestuia în funcție de sistemul IT disponibil.
Furnizorul de Servicii poate fi contactat la adresa de e-mail support@socio.md